Expert Roczniak

Ambulansy pod szczególnym nadzorem

Ambulanse

Mieszkańcy Tarnowa i powiatu tarnowskiego mogą czuć się jeszcze bezpieczniejsi. Powiatowa Stacja Pogotowia Ratunkowego powierzyła obowiązki serwisowania wykorzystywanych przez nią ambulansów Specjalistycznemu Serwisowi EXPERT Roczniak.