Expert Roczniak

Badania techniczne i przeglądy

Przegląd rejestracyjny

Oferujemy profesjonalne usługi w zakresie wykonywania badań technicznych wszystkich rodzajów samochodów i nie tylko. Staramy się, aby nasza stacja kontroli pojazdów gwarantowała ich realizację zgodnie z potrzebami każdego Klienta – dlatego dodatkowo proponujemy możliwość bezpłatnego sprawdzenia stanu technicznego przez cały okres ważności badania. Dysponujemy nowoczesną salą wyspecjalizowaną w najlepsze urządzenia diagnostyczne. Dzięki temu przeglądy rejestracyjne są dokładne i pozwalają na sprawdzenie faktycznego stanu pojazdu. Dbamy przy tym o kompleksowe podejście do wykonywania wszystkich prac oraz szybkość i skuteczność działania.

Nasz zespół to profesjonalni mechanicy, dzięki którym nasza stacja kontroli pojazdów gwarantuje fachowe i rzetelne wykonanie wszystkich prac – w przypadku jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji. Realizując badania techniczne, dokładnie objaśniamy ich przebieg. Jeśli natomiast zajdzie taka potrzeba, zasugerujemy dalsze działania.

Jakie badania techniczne możesz zrealizować w naszej stacji diagnostycznej?

Wykonujemy okresowe przeglądy rejestracyjne samochodów osobowych, samochodów ciężarowych, autobusów, motocykli, motorowerów, ciągników siodłowych i balastowych, ciągników rolniczych, przyczep, naczep, samochodów specjalnych, uprzywilejowanych, taksówek, do nauki jazdy lub egzaminowania, oraz pojazdów do przewozu materiałów niebezpiecznych.

Oferujemy badania:
– przeprowadzane przed pierwszą rejestracją,
– dodatkowe,
– pojazdów skierowanych do badań przez organ kontroli ruchu drogowego np.: pojazdów, które doznały wypadku, po zmianach stanu faktycznego wymagającego modyfikacji danych w dowodzie rejestracyjnym, pojazdów przystosowanych do ciągnięcia przyczepy, pojazdów skierowanych przez starostę w celu ustalenia niezbędnych do rejestracji danych oraz spełniających warunki techniczne dla VAT.

Wykonujemy również:
– numery nadwozia,
– numery podwozia,
– tabliczki zastępcze.

W jakich odstępach czasu należy wykonywać badanie techniczne samochodu osobowego do 3.5 T?

Pierwsze badanie techniczne powinno zostać wykonane po trzech latach od zakupu nowego pojazdu, kolejne po upływie dwóch lat – trzecie i każde następne w ciągu dwunastu miesięcy od ostatniej wizyty w stacji diagnostycznej.

Jeżeli w samochodzie zainstalowano instalację LPG lub samochód służy do komercyjnego przewozu ludzi np. jako taksówka – to wówczas badania techniczne wykonujemy co roku.

Pamiętaj, że samochód może być skierowany (przez policję, wydział komunikacji lub zakład ubezpieczeniowy) do wykonania badania technicznego jeszcze przed terminem wskazanym w dowodzie rejestracyjnym.
[tabby title=”Koszty przeglądu technicznego”]
[table-wrap bordered=”true” striped=”true”]

Lp.WyszczególnienieWymagane badanie podstawoweCena PLN brutto
1Okresowe badanie techniczne:
1.1motocykl, ciągnik rolniczy 62,00
1.2samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozu nie więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą, samochód ciężarowy i specjalny do 3,5 t.d.m.c., pojazd trójkołowy powyżej 0,4 t m.w.1 98,00
1.3przyczepa ciężarowa rolnicza do 1,5 t d.m.c. 40,00
1.4przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna do 3,5 t d.m.c. 78,00
1.5pojazd przeznaczony do przewozu materiałów niebezpiecznych (za badanie specjalistyczne)TAK85,00
1.6taksówka osobowa lub bagażowa (za warunki dodatkowe) 42,00
1.7pojazd uprzywilejowany (za warunki dodatkowe)TAK50,00
1.8pojazd przystosowany do zasilania gazem (za badanie specjalistyczne)TAK63,00
1.9pojazd przystosowany do nauki jazdy lub do przeprowadzania egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe) 48,00
2Ponowne sprawdzenie mechanizmów i zespołów w pojeździe, w którym stwierdzono usterki w trakcie badań technicznych w zakresie:
2.1skuteczności i równomierności działania hamulców 20,00
2.2ustawienia i natężenia świateł drogowych i świateł mijania 14,00
2.3połączeń układu kierowniczego oraz jałowego ruchu koła kierownicy, luzów w zawieszeniu 20,00
2.4toksyczności spalin 14,00
2.5poziomu hałasu 20,00
2.6geometrii kół jednej osi 36,00
2.7działania amortyzatorów jednej osi 14,00
2.8wszystkich innych usterek łącznie 20,00
3Pierwsze badanie techniczne pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy za granicą (dotyczy również jednej sztuki pojazdu zwolnionego z badań homologacyjnych):
3.1motocykl,motorower, ciągnik rolniczy 116,00
3.2samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozu nie więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą, samochód ciężarowy i specjalny do 3,5 t.d.m.c., pojazd trójkołowy powyżej 0,4 t m.w. 169,00
3.3przyczepa lekka, przyczepa ciężarowa rolnicza do 1,5 t d.m.c. 92,00
4Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska:
4.1określone usterki techniczne, warunki techniczne (osobno za każde określone warunki techniczne lub badany układ czy zespół pojazdu2 20,00
4.2po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne) 94,00
4.3dane techniczne niezgodne ze stanem faktycznym 51,00
5Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez starostę w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska:
5.1co do którego zachodzi podejrzenie, że nie spełnia określonych warunków technicznych, oraz pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy przez orgrany Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki wojskowe podporządkowane Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji, Policję, Urząd Ochrony Państwa i Straż Graniczną, a rejestrowanego ponownie przez starostę (osobno za każde określone warunki techniczne lub badany układ czy zespół pojazdu)2 20,00
5.2po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne) 94,00
6Pozostałe dodatkowe badania techniczne pojazdu:
6.1który ma być używany jako taksówka osobowa lub bagażowa (za warunki dodatkowe) 42,00
6.2który ma być używany jako uprzywilejowany (za warunki dodatkowe)TAK50,00
6.3który ma być używany do przewozu materiałów niebezpiecznych (za badanie specjalistyczne)TAK85,00
6.4do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe) 48,00
6.5w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym, z zastrzeżeniem art. 66 ust. 4 pkt 5 i 6 ustawy – Prawo o ruchu drogowym, tj. podrodzaju pojazdu, przeznaczenia, masy własnej, dopuszczalnej ładowności, liczby miejsc, pojemności silnika, dopuszczalnej masy całkowitej, dopuszczalnej masy całkowitej ciągniętej przyczepy, największego dopuszczalnego nacisku osi (za badanie specjalistyczne) 82,00
7Sprawdzenie spełniania dodatkowych warunków technicznych dla niektórych pojazdów oraz pozostałe czynności przeprowadzane w stacjach kontroli pojazdów
7.1prawidłowości przystosowania pojazdu silnikowego do ciągnięcia przyczepy1 35,00
7.2czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym dla pojazdów przeznaczonych do wykonywania czynności na drodze3 21,00
7.3czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla pojazdów ciężarowych przystosowanych do przewozu osób3 48,00
7.4ustalenie nieznanych podstawowych danych technicznych pojazdu, tj. rodzaju pojazdu, przeznaczenia, masy własnej, dopuszczalnej ładowności, liczby miejsc, pojemności silnika, dopuszczalnej masy całkowitej, dopuszczalnej masy całkowitej ciągniętej przyczepy, największego dopuszczalnego nacisku osi itp. 51,00

[/table-wrap]
Uwagi:

Dla pojazdu zgłoszonego do okresowego badania technicznego z adnotacją w dowodzie rejestracyjnym 'przystosowany do ciągnięcia przyczepy’ lub 'HAK’ opłaty jak w lp. 7.1 nie pobiera się.
W wypadku, gdy łączna opłata za badanie według lp. 4.1 i 5.1 byłaby większa od opłaty za okresowebadanie, zgodnie z lp. 1, przyjmuje się opłatę taką, jak za okresowe badanie techniczne pojazdu.
Opłata obowiązuje również przy okresowym badaniu technicznym.

Firma wystawia faktury VAT.

Zapraszamy na przegląd samochodu do EXPERT Roczniak w Tarnowie.

[contact-form-7 id=”825″ title=”Umów się online_copy”]

Przypomnienie o terminie przeglądu rejestracyjnego

Wypełniając formularz wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie przez Expert Roczniak z siedzibą w Tarnowie,
jako administratora, danych osobowych przekazanych w Formularzu zgłoszeniowym
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r,
o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)
oraz przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002r, o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) w celu prawidłowego świadczenia usług określonych
w Polityce ochrony prywatności Expert Roczniak.