Expert Roczniak

Badanie techniczne pojazdu będzie od 13 listopada 2017 r. przeprowadzane na nowych zasadach.

Jaka jest główna zmiana? Od tej pory opłata za badanie ma być pobierana przed jego rozpoczęciem.

Kolejną zmianą jest przepis dotyczący samochodów, które nie uzyskają pozytywnej oceny w trakcie badania. Informacja o negatywnym wyniku badania trafi do Centralnej Ewidencji Pojazdów.

To rozwiązanie ma zdaniem ustawodawcy spowodować, że inni diagności będą posiadać informacje o tym dlaczego dany pojazd nie przeszedł okresowego przeglądu. Ustawodawca chce wyeliminować przypadki, gdy kierowca jeździ od stacji do stacji, by uzyskać pieczątkę.

Kierowca, który będzie chciał kupić używane auto, w bazie danych będzie mógł sprawdzić, czy samochód nie miał wcześniej wykrytych przez diagnostów problemów. Od 13 listopada stacje kontroli pojazdów nie będą podlegały starostom. Wszystkie podlegać będą pod Transportowy Urząd Techniczny. Te zmiany potrwają do 20 maja 2018 roku.

Dzięki temu informacje na temat wszystkich samochodów poruszających się po naszym kraju trafią w jedno miejsce – do Centralnej Ewidencji Pojazdów.

Pamiętajcie, że za poruszanie się pojazdem bez ważnych badań technicznych, można otrzymać mandat.