Expert Roczniak

Od 12 października 2018 r. zaczną obowiązywać przepisy Dyrektywy 2014/94/UE w zakresie nowych etykiet paliwowych stosowanych na stacjach paliw i stacjach ładowania oraz przy wlewach paliw, zaworach tankowania i złączach ładowania w samochodach. Dzięki zmianom kierowcy mają uniknąć pomyłek polegających na zatankowaniu niewłaściwego paliwa.

Nowe oznaczenia pojawią się na wszystkich stacjach tankowania pojazdów (na dystrybutorach i pistoletach) oraz na wszystkich nowo wyprodukowanych pojazdach. Będą wyglądały dokładnie tak samo jak te umieszczane na nowych samochodach oraz w instrukcjach obsługi pojazdów. Odróżni je jedynie rozmiar (na dystrybutorach i pistoletach będą większe). Etykiety mogą zawierać dodatkowe informacje, które są zgodne z wymogami krajowymi. Nowe oznaczenia początkowo mają pojawić się jako alternatywa. Nie zastąpią one znanych od lat skrótów ON i Pb. Będą stanowić dodatkową informację.

Dla benzyn będzie to koło, dla oleju napędowego kwadrat, a dla paliw gazowych romb. Nalepki na dystrybutorach mają mieć przynajmniej 30 mm średnicy, a te na pistoletach i wlewach paliwa przynajmniej 13 mm.

Nowe oznaczenia:

dla benzyny – E5, E10 i E85. Oznaczenia będą przedstawione w kółku. Informacje wewnątrz znaku odnośnie zawartości biokomponentów wynoszą „Exx”, z czego „E” oznacza etanol a „xx” maksymalną ilość etanolu, jaką można stosować w pojeździe.

dla oleju napędowego – B7, B10 i XTL. Oznaczenia będą przedstawiane w kwadracie. „B” oznacza biodiesel, liczba obok litery to maksymalna ilość biodiesla dopuszczalna w danym pojeździe. XTL to nierafinowany olej napędowy.

dla paliw gazowych – H2, CNG, LPG i LNG. Oznaczenia będą przedstawiane w rombie. H2 to wodór, CNG to sprężony gaz ziemny, LNG to skroplony gaz ziemny a LPG to gaz płynny.

Co istotne, nowe oznakowanie będzie obowiązywać nie tylko w Unii Europejskiej, ale również w Islandii, Liechtensteinie, Norwegii, Macedonii, Serbii, Szwajcarii i Turcji. Dzięki temu, wyjeżdżając za granicę, kierowcy nie będą musieli znać lokalnych oznaczeń na dystrybutorach.