W tym roku czekają nas zmiany w przepisach drogowych, które znacznie poprawią bezpieczeństwo na drodze. Niektóre z nich przybliżą nas do krajów zachodnich, inne ułatwią życie kierowcy. O to niektóre z nich, które planowane są na rok 2019.

Bezpieczny odstęp

Jedna z najważniejszych zmian, będzie uregulowanie bezpiecznego odstępu na autostradach. Nowelizacja prawa określi minimalną odległość od poprzedzającego pojazdu.

Apteczka
Kolejną zmianą będzie obowiązkowe wyposażenie samochodu. Do gaśnicy i trójkąta osstrzegawczego dołączy także apteczka. Nie podano jeszcze informacji co takowa powinna zawierać i jakie będą kary za jej brak.

Przeglądy okresowe
Zostanie zniesiony obowiązek wymiany dowodu rejestracyjnego po wykorzystaniu wszystkich miejsc na pieczątki potwierdzające zaliczenie przegląd oraz wzrosną opłaty aż o 50% za wykonanie badania technicznego po 45 dniach od terminu wyznaczonego przez diagnostę podczas ostatniej kontrolu pojazdu.

Kaski dla rowerzystów
Przewiduje się również obowiązek zakładania kasków rowerowych przez dzieci do ukończenia szkoły podstawowej.

Co myślicie o planowanych zmianach? Ułatwią czy utrudnią życie?